Generalforsamling 13/2 kl 19:00
Endelig Dagsorden

Dagsorden Generalforsamling 2024

Der er ikke kommet ændringsforslag til dagsordenen, og vi derfor mødet igennem med den allerede annoncerede version.

Bestyrelsen