Vingeundersøgelse – HSL har opsamlingsfryserenfryseren klar

Et MEGET vigtigt værktøj ift fastlæggelse af vildtudbyttestatistikken, vores Vingeundersøgelse, er nu udbygget med lokal opsamling og indlevering af dine vinger.

Dit input til fastlægning af vildtudbyttestistikken er meget vigtigt for den efterfølgende forhandling af feks jagttid, eller som værktøj til at fastlægge en arts udbredelse i et bestemt område osv. Som seriøs jæger, der vil jagten det bedste skal du derfor huske at indlevere dine vinger efter sæsonen, eller løbende. HSL hjælper nu med til at samle op på medlemmernes vinger og sikrer de ender hos forskerne. Du skal blot sørge for at dine vinger indleveres til fryseren i HSL`s klubhus, enten ved at møde op i klubhuset til et arrangement, eller ved at kontakte et bestyrelsesmedlem. På sigt vil vi stille en fryser udenfor der altid er tilgængelig.

Vi glæder pos til at kunne sende en kæmpe bunke vinger af sted fra Horsens – så kom endelig i gang 🙂

Se mere på:

https://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vingeundersoegelsen/