Forårs generalforsamling 2020

Mandag d. 17. februar 2020 kl. 19.30

Der indkaldes herved til forårs generalforsamling i HSL

Dags orden

HUSK!! forslag der ønskes til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage før.