Jagtarealer

Svanegrunden
Midt ude i det brølende hav mellem Endelave – Tunø og Samsø ligger to sandøer kaldet Svanegrundene. Disse øer kan kun nås med større båd, evt. med slæbejolle.
Her har foreningen medvirket til oprettelse af et ynglereservat, der især gælder edderfugle, visse svømmeænder, måger og skarv.

Der kan især jages edderfugle fra grunden, jagten på edderfugle foregår ved, at jægeren udlægger lokkeænder og opsætter silhuetlokkere på grunden. Herefter dækker jægerne sig så godt de kan og venter på trækket.

I henhold til Skov- og Naturstyrelsens bestemmelser, må der kun drives jagt indenfor 200 meter fra øerne på torsdage, fredage, lørdage og søndage.
Jagt uden gyldig års- eller ugekort anmeldes som ulovlig jagt if. Lov om Jagt- og Vildtforvaltning.
Vore medlemmer kan ved henvendelse til Torben Schultz Jensen torben@zyperspot.dk for at købe årskort til jagt på Svanegrunden.

Pris for årskort kr. 500,-

Ugekort kan købes ved henvendelse til opsynsmanden tlf. 75 68 37 50 eller hos kassereren.

Søby Rev
Lidt øst for Gyllingnæs og syd for Hou ca. 2 sømil fra fastlandet ligger foreningens andet jagtareal Søby Rev, som er en hesteskoformet ø. Farvandet omkring Søby Rev er lavvandet med sten og tang.
Stedet er udlagt som ynglereservat om sommeren, vi har lejet området til jagt fra september til februar. Der yngler en del svømmefugle i området.
Jagten på revet gælder især gæs, svømmeænder og Edderfugle.
Søby Rev kan nås ved hjælp af en almindelig skydepram, mange jægere foretrækker kravlepram.
Der må medbringes hund på revet.
Årskort med vejret fra Søbyvej kan købes af vore medlemmer ved henvendelse til kassereren Palle Hansen på 29 41 44 92 eller palleh58@gmail.com
Pris for årskort kr. 500,-
Der kan ikke udstedes ugekort til Søby Rev.
Der må kun drives jagt torsdage, fredage, lørdage og søndage. Jagt uden gyldig årskort anmeldes som ulovlig jagt if. Lov og Jagt- og Vildtforvaltning.