Ny Jægerrådsformand i Horsens

Tillykke til Søren Ahrenfeldt med valget som formand i Jægerrådet i Horsens.

Samtidig stor tak til Søren Lyse for indsatsen. Ikke mindst arbejdet med at sikre ro på bagsmækken blandt de mange foreninger i Horsens.

/Erling