Kredsårsmøde 6 marts

Vil du med til Kredsårmødet er det efter først til mølle – princippet ved tilmelding til Erling på erlinglnielsen@gmail.com, senest 25 februar.

Kredsårsmøde 6/3 2024 i Kreds 3

Dagsorden :
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om kredsens virksomhed
4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
5. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
6. Valg af hovedbestyrelsesmedlem, og suppleant for samme (kun i valgår)
7. Valg af kredsformand (kun i valgår)
8. Valg af kredsbestyrelsesmedlem
9. Indkomne forslag ledsaget af en motivation
10. Eventuelt

Møde starter kl. 17.00, med dagsordens punkt 1 og 4 og der forventes en pause med forplejning omkring kl. 18.30 til kl. 19.00.

Under dagsordenens punkt 6 skal det oplyses at der ikke er valg i 2024.
Under dagsordenens punkt 7 er der valg i 2024.

Se DJ’s vedtægter. (https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-vi-er-og-hvad-vi-star-for/organisation/vedtaegter/)

Tilmelding NØDVENDIG og skal foregå via din lokale Jægerrådsformand gennem din foreningsformand. Hver jagtforening kan stille med et medlem pr. påbegyndt 50 medlem.