Trofæaften 2012

Endnu en gang afholdte vi trofæaften på Effektlageret, der skal have stor tak for at stille lokaler til rådighed. Ligeledes en stor tak til hornblæserne der igen var mødt talstærkt frem og sørgede for den musikalske baggrund.