Kortmateriale

Inden man kan gå på jagt i et givet område, er det nødvendigt, at man afklarer om der er restrektioner i området, hvilket kan være en temmelig svær opgave.
Herunder findes der råd om, hvordan man kan få afklaret om der er restrektioner i netop det område hvor man ønsker at jage.

Se skov og naturstyrelsens hjemmeside som viser

  • Byzoner
  • Sommerhusområder
  • EF-fuglebeskyttelseområder
  • Områder hvor motorbådsjagt er forbudt
  • Liste over reservater

Hvor må man jage på fiskeriterritoriet? Interaktiv kort og reservater
I enkelte reservater er der også forbud mod motorbådsjagt – vær opmærksom på, at det ofte kun fremgår af den aktuelle reservatbekendtgørelse.
Spørgsmål vedr. begrænsningerne kan rettes til:
Jægerforbundets strandjagtskonsulent Niels Henrik Simonsen
Vildtforvaltningskonsulenterne hos NS
Jægerforbundets regionale strand- og havjagtskoordinatorer (se 2. sektion i Jæger)
Specielt for Horsens Fjord henledes opmærksomheden på områderne omkring Haldrup/Vorsø samt området øst for Alrø, hvor du skal orientere dig præcist om tilladte jagtarealer.
HSL