Kortmateriale

Inden man beslutter sig for at tage på jagt i et bestemt område på havet (fiskeriterritoriet), er det nødvendigt at afklare, om der er restriktioner for jagten i området. Det kan være en temmelig svær opgave, indtil man er kendt med området, pejlemærker og eventuelle reservatgrænser. Det er heller ikke altid ligegyldigt, hvor man søsætter sin båd eller parkerer sin bil. 
Herunder er foreningens råd til, hvordan man afklaret eventuelle restriktioner og adgangsforhold til netop det område, hvor man ønsker at gå på jagt. 

Se Naturstyrelsens hjemmeside som viser:

  • Byzoner (jagtfrie zoner)
  • Sommerhusområder (jagtfrie zoner)
  • EF-fuglebeskyttelseområder
  • Områder hvor motorbådsjagt er forbudt
  • Liste over reservater

Hvor må man jage på fiskeriterritoriet? Interaktiv kort og reservater

 

Horsens Fjord og farvandet udfor Horsens Fjord, Endelave, Gyllingnæs og Bjørnsknude er et attraktivt område for strand- og havjagt.

I selve Horsens Fjord er der forbud mod motorbådsjagt. Den østlige grænse går ved Hjarnø/Snaptun færgeruten. 

Den østlige del af Horsens Fjord er beliggende i Natura 2000 område 56, der er et særligt beskyttelsesområde. I øjeblikket er edderfugle hanner fredede i netop Natura 2000 område 56 omkring Horsens Fjord. Se kort fra Miljøstyrelsen

Den vestlige del af Haldrup Vig er et reservat, hvor der er forbud mod “opsøgende jagt”, hvilket vil sige, at jægerne kun må drive trækjagt i området, og ikke kravlejagt. Populært sagt er grænsen for jagt fra den vestlige kystlinje ud til midt i Haldrup Vig. 

Omkring Horsens by og ved flere sommerhusområder skal man være opmærksom på en jagtfri zone ved byzone og sommerhusområde. 

Der er mange reservater i Horsens Fjord. Vorsø er et naturreservat med adgangsforbud. Lerdrup Bugt er et reservat med jagtforbud.   

Se de aktuelle reservatbekendtgørelser. Der er udfærdiget en bekendtgørelse for hvert reservat. 

I tvivlstilfælde kan man rette spørgsmål til: 
Jægerforbundets strandjagtskonsulent Niels Henrik Simonsen
Vildtforvaltningskonsulenterne hos Naturstyrelsen
Jægerforbundets strand- og havjagtskoordinatorer (en i hver kreds)