Edderfugle-shelters
HSL klubaften med fabrikation af shelters, vildtkameraer og en lang sejltur!

Horsensegnens Strand- og Landjægere har længe haft folk helt inde i Danmarks Jægerforbunds maskinrum. Hovedbestyrelse, vigtige udvalg, kredsen og jægerråd. Herfra ved vi, at vore edderfugle er pressede. For nogle år siden blev edderfugle hunnerne fredede. De var faldet markant i antal. Efterfølgende viste tællinger, at der gennemsnitlig var 35…

Læs mere….