Edderfugle-shelters
HSL klubaften med fabrikation af shelters, vildtkameraer og en lang sejltur!

Horsensegnens Strand- og Landjægere har længe haft folk helt inde i Danmarks Jægerforbunds maskinrum. Hovedbestyrelse, vigtige udvalg, kredsen og jægerråd. Herfra ved vi, at vore edderfugle er pressede. For nogle år siden blev edderfugle hunnerne fredede. De var faldet markant i antal. Efterfølgende viste tællinger, at der gennemsnitlig var 35 % hunner og 65 % hanner i den danske bestand af edderfugle. Forskerne kunne ikke rigtigt fastlægge årsagen til, at det var gået ud over hunnernes antal, men en så stor del hanner i forhold til hunner gav problemer. I sæsonen 2022-23 valgte Vildtforvaltningsrådet så at frede edderfugle hannerne i visse Natura 2000 områder, hvilket ikke gjorde problemerne med kønsfordelingen mindre!

Fra Canada kunne vi se, at der blev opstillet primitive shelters på edderfuglenes yngleområder. Disse skulle beskytte de rugende edderfugle mod prædation fra sølvmåge, krage og havørn. På Island så vi små huse til de rugende edderfugle, hvor islændingene høstede dun og nærmest betragtede edderfuglene som husdyr. Edderfugle vil gerne bygge rede og ruge op ad store sten, træstubbe og andre faste genstande, så hvorfor ikke prøve med shelters? 

I 2022 startede vi med at bygge shelters og opsætte dem på Svanegrunden. For at kunne følge med i “succesen” opsatte vi vildtkameraer ved nogle af shelters. I foråret 2023 byggede vi endnu flere shelters af rio-net med camouflagenet isyet. De blev sat op inden ynglesæsonen. Indtil nu har vi modtaget i titusindvis af fotos fra kameraerne, men vi kan ikke med 100% sikkerhed sige, om projektet har været en succes. Men mon ikke vi fortsætter projektet i fremtiden. 

Alle medlemmer kan deltage – bare giv lyd!