Horsens Ren Fjord

Horsens-Ren Fjord

Formand: Eigil Holm, Byskovsvej 4, 8751 Gedved tlf. 22 40 51 25,

e-mail: eigil.holm@pc.dk   www.eigilholm.dk

Jan Karnøe, e-mail: jankarnoe@gmail.com

Hermed inviteres I til foreningens konference om ålegræs i nutid og fremtid på Horsens Rådhus onsdag d. 25. marts kl. 19-22 i foredragssalen på Horsens Rådhus. Mødet er offentligt og der er gratis adgang for alle.

De tekniske udvalg i Horsens, Hedensted og Odder inviteres, og en deltager fra hvert udvalg anmodes om at indtræde i et panel, der afslutter konferencen. Desuden inviteres Naturstyrelsen, muslingefiskerne og andre fiskere, og deres organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, landbruget samt pressen.

Hele konferencen refereres i Foreningens tidsskrift. Det kan ses på www.eigilholm.dk/Horsens Ren Fjord

 Program: Konferencen om Ålegræs

 Emner: Nuværende tilstand – Etablering af større ålegræsarealer – Hvordan bliver tilstanden i Horsens Fjord, såfremt ålegræsset bliver udbredt overalt, hvor det kan gro? Konferencen skal belyse emnerne alsidigt.

Foreløbigt Program

  1. Eigil Holm: Horsens Fjord set fra fly. Ålegræsset som geologiske faktor.
  2. Birgit Olesen professor, Århus Universitet, Bioscience: Ålegræssets biologi.
  3. Stig Wittrup, Wittrup Seafood: Muslingefiskere og havbrug.
  4. Flemming Gertz,SEGES (tidl. Videnscenter f. Landbrug): Landbrugets indflydelse på ålegræsset og havmiljøet.
  5. Bettina Lerche, biolog, Horsens Kommune: Vandplanerne og Horsens Fjord.
  6. Per Borup, arkæolog, Horsens Museum: Arkæologi i Horsens Fjord.
  7. Panel af foredragsholdere, politikere og embedsmænd.

Eigil Holm og Jan Karnøe