Klubaften

Klubaftener vil som udgangs punkt blive afhold den anden tirsdag i hver måned i vores klubhus. der kan dog for komme ændringer.

en sådan aften kan forløbe enten over en kop kaffe eller en øl og med løs snak med de andre medlemmer, ellers de kan afholdes under et tema.

Det kunne også tænkes at vi en dag satte grille op og smid en pøles på.

der vil på hjemme siden, kunne findes info om de enkelte aftener.

Så kom ned og mød dine med jæger og have en hyggelige aften.