Resultatliste mm 2013

STRANDJÆGERSKYDNINGEN 2013

Lørdag den 10. august kl. 1400 på Horsens Havn

Søndag den 11. august kl. 0900 på Østjysk Flugtskydnings Center, Horsens.

 

Allerede inden kl. 1400 var der aktivitet ved slæbestedet i Horsens Havn. Både blev søsat, trailere blev parkeret, og motorer blev varmet op.

Formiddagen havde budt på gråvejr og byger, men vejret var klaret op og var rimeligt. Der blæste lidt østlig vind på fjorden.

Da ”Strandjægerweekenden” officielt startede, var der allerede 10 – 12 mennesker ved Horsens Roklubs bro. Der var flere forskellige pramme, jagtbåde og joller. Mopa, Andkær 20, Juelsminde Jagtbåd, Svendborg trækpram, Jafi, Hornsyld Jagtbåd, Poca 500 Jagtbåd, Dillen kravlepram og flere kom til i løbet af eftermiddagen.

De tilstedeværende fik kikket på bådene, og mange tog en runde på fjorden som gast.

Bent havde fået en ny Honda 2,3 til sin Svendborg pram, og den blev behørigt afprøvet.

Ved 1530 tiden blev en 5-personers redningsflåde afprøvet. Det var en ældre flåde fra en lystbåd, og flåden havde passeret sidste godkendelsesdag. Flåden blev smidt i vandet fra broen, og lidt efter lidt blev linen trukket ind. Pludselig skete der noget, og flåden begyndte langsomt at puste sig op. Da flåden var pustet op, lå den omvendt i vandet. Den var nem at vende, og stabil og rolig at sejle i.

Efter at have hygget os i nogle timer, vendte bådene tilbage til deres trailere eller faste pladser i havnen. Kl. 1700 var pladsen ryddet.

Et forsigtigt skøn var, at der havde været 40 – 50 personer i løbet af eftermiddagen.

 

Så gik turen til Østjysk Flugtskydnings Center.

Nogle ihærdige medlemmer havde rejst foreningsteltet ved klubhuset om fredagen, og nogle af udstillerne var allerede ved at stille telt op.

Arbejdet blev delt op. Nogle gik i gang med at stille borde og stole an til aftenens store grillparty, mens andre gjorde sportingbanerne klar til morgendagens skydning.

Bådene blev stillet an omkring foreningsteltet.

I år havde bestyrelsen bestemt, at vi skulle have maden udefra. Nærmere bestemt hos ”Pig It Up” Lasse og Pernille fra Østbirk. Menuen var ”pulled pork med coleslawsalat” og hjemmelavede dressinger. Lasse kom og gjorde klar. Der gik lidt tid med at få grillen varmet op, men så kom Pernille med kødet og festlighederne kunne begynde.

Foreningen havde godt 20 tilmeldte til spisningen, deriblandt Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen. Lidt færre spisende deltagere end sidste år.

Øl, vin m.v. kom på bordet, og der blev serveret nogle lækre sandwich i god strandjægerstørrelse.

Det var bemærkelsesværdigt, at strandjægerne blev en smule stille og forsagte efter at have indtaget 2 – 3 af de voksne sandwich. Efterhånden kom snakken i gang igen, og der var som sædvanligt en fortræffelig stemning af jægerhistorier og mandehørm.

Snakken gik livligt hele aftenen og noget af natten med. Torben tændte op i træroden, og den gik på omgang med rygende varm kaffe og det der var værre! Lidt efter midnat blev der grillet nogle få pølser – der var som om sulten ikke rigtig var der.

 

Næste morgen var stemningen lidt mat. Årsagen må have været nattens mange byger.

Der var en salig duft af hvidløg og sprut. Sportingbanerne blev gjort klar og teltet ryddet. Så var der tiltrængt varm kaffe og rundstykker.

De sidste udstillere kom og satte grejet på plads. Der var udstillinger fra DKWAI, Duckhouse, Mopa og Huntingstore.

 

I år ville vi starte standsmæssigt så DJ formanden, HSL formanden og næstformanden åbnede den 13. strandjægerskydning kl. 0900. Efter velkomsten og nogle praktiske oplysninger, kunne Claus Lind Christensen skyde den første due på sportingbanen.

Allerede fra kl. 0900 var der kommet skytter og besøgende på pladsen.

Flemming solgte kort og havde gang i computeren. Skydningen kom i gang, og da vi ikke havde væsentlige maskinproblemer, var der et godt flow i skydningen.

På den nyanlagte Skeetbane var anlagt en sportingbane med skjul, trækpram og kravlepram. Ved Olympisk Trap banen var der kravlepram, redningsflåde og trækpram. Den sidste sportingbane lå på Nordisk Trap banen, og her var kravlepram og skydeskjul. Alle med rimelige sværhedsgrader i duernes forløb.

Det primære ved arrangementet i dag er stadig, at så mange jægere som mulig får lejlighed til at prøve at skyde til forskellige udfordrende mål fra skydepramme, jagtbåde eller skydeskjul, og derved føle lidt af udfordringen ved at drive jagt som strand- og havjæger.

Selv om der til tider var mange skytter, var der ikke nævneværdige flaskehalse. Besøgsantallet toppede lidt ved middagstid, men det var umuligt at sige hvor mange der besøgte arrangementet. Nogle kom kun for at se på bådene og udstillingerne.

Kl. 1430 stoppede kortsalget, og der var solgt 96 skydekort. Det var nogenlunde samme niveau som i 2012. Under skydningen i 2011 blev der solgt 105 skydekort.

I de næste par timer blev skydekortene skudt færdigt, og kl. 1630 kunne HSL formanden og næstformanden dele præmierne ud til de dygtige skytter.

Alle præmier var sponsoreret af vore gode støtter.

Horsensegnens Strand- og Landjægere sender en tak til: Sportshuset, Effektlageret, DKWAI, Duckhouse, Huntingstore, Østjysk Våbenhandel og Mopa.

 

Efter præmieoverrækkelsen fik vi mange roser for et godt arrangement.

Banerne blev pakket ned og der blev ryddet op efter den 13. strandjægerweekend.

Den afsluttende øl på bænken udenfor ØFC klubhuset var velfortjent!

 

John Friborg

Strandjægerskydningen 2013:
1: Mogens Johansen, Ribe              50/57
2: Bian Nielsen, Hedensted            48/55
3: Ole Iversen, Århus                     45/60
4: Jimmy Nicolaisen, Hedensted     44/58
5: Christian Just, Horsens              43/57
6: Kjeld Mortensen, Ribe                43/63
7: Jan Kidmose, Horsens               42/59
8: Peter Hesel, Silkeborg               42/60
9: Alex Jepsen, Herning                         42/62
10: Carsten Holm Clausen, Skanderborg 41/59
11: Bjarke Skipper, Horsens                   41/61
12: Claus Lind Christensen, Vejle            40/64
13: Henrik Bach, Horsens                       39/59
14: Kim Kidmose, Horsens                     39/59