Salonskydning

Skydetider 2014: 

Onsdag d. 08. januar

Onsdag d. 15. januar

Onsdag d. 22. januar

Onsdag d. 29. januar

Onsdag d. 05. februar

Onsdag d. 12. februar

 

I alt 6 skydninger der alle starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.00

Husk gyldigt jagttegn og våbentilladelse. Der må ikke skydes med højhastigheds ammunition.

 

Regler for deltagelse i rågejagter.

 

Medlemmer af en de i reguleringen tilsluttende jagtforeninger kan tilbydes rågeregulering på følgende vilkår:

1. Før sæsonen skal den enkelte deltager have deltaget i mindst 2 træningsskydninger med salonriffel.

2. Blandt de kvalificerede trækkes lod om hvilke datoer, man kan deltage.

3. Den enkelte deltager har pligt til at aftage det af ham nedlagte antal fugle til en stk. pris af kr.3,-

Afregning for fugle sker umiddelbart efter den enkelte regulering.