STRANDJÆGERSKYDNING
Lørdag d. 20 august 2022

Vil du være med til utraditionel lerdueskydning, hyggeligt jægersamvær og udstilling af jagtgrej – så skal du til Strandjægerskydning på Østjysk Flugtskydnings Center! Der kan skydes fra forskellige jagtrelaterede standpladser, men også fra almindelig stående skydestilling. I klubhuset kan der købes patroner, mad og drikke. Lørdag aften skal vi selvfølgelig…

Læs mere….

Jægerrådsskydning 2022
Horsens og Hedensted kommuner

Søndag den 12. juni blev der afholdt Jægerrådsskydning på banerne i Remmerslund, hvor Hedensted St. Dalby Jagtforening holder til. Horsensegnens Strand- og Landjægere stillede med hele 5 hold, og der var tilmeldt 10 hold plus individuelle skytter i alt. Vejret var rimeligt, og duerne fløj udmærket. Der blev skudt til…

Læs mere….

Edderfugle shelters på Svanegrunden

Horsensegnens Strand- og Landjægere afholdt klubaften den 8. marts, hvor der var fuld tryk på produktionen af shelters til ynglende edderfugle. Bestanden er presset, og de store måger og havørnene tager en stor del af æg og ællinger – vi må gøre noget! Ideen er jo kommet fra Canada og…

Læs mere….