Udvalgene

Jagtudvalget
Deltager i det jagtpolitiske arbejde med nye jagtområder, fredninger, jagtmæssige problemer og administration  m.v.

John Friborg og Erling L. Nielsen

 

Flugtskydningsudvalget
Er foreningens link til Østjysk Flugtskydnings Center. Udvalgsformanden sidder i bestyrelsen for ØFC, og skal sammen med den øvrige ØFC bestyrelse stå for driften af flugtskydningsbanen på Kærgårdsvej. Udvalgets medlemmer står ligeledes for instruktion i flugtskydning. 

Steen Balsløv

 

Kursusudvalget
Står for planlægning af undervisning i foreningens mange kurser, strand- og havjagtkurser og jagttegnskursus.

Erling L. Nielsen og John Friborg

                                                                                                                                                                                                                        

Reguleringsudvalget                                                                                                                                                                                                              Samarbejder med de øvrige jagtforeninger om regulering af skadevoldende vildt.  

Erling L. Nielsen

 

Riffeludvalget
Står for planlægning og administration af foreningens riffelskydning, mærkeskydning og kvalifikationsskydning på skydebanen i Urlev.

Michael Pedersen

 

PR-udvalget
Står for foreningsmeddelelser og andet stof til bladet JÆGER samt diverse SO-ME.

Søren Ahrenfeldt

 

Jægerråd Horsens                                                                                                                                                                                                                  Foreningens repræsentant i Jægerråde Horsens, og deltager i det kommunale arbejde vedrørende jagtproblematikker. Sikrer samarbejdet mellem kommunens lokale jagtforeninger og Horsens Kommune. Jægerrådsformanden sidder i Kreds 3. 

Søren Lyse 

 

Ejendomsudvalget
Administrerer foreningens ejendomme, Haldrupgrunden og klubhuset.

Erling L. Nielsen