Udvalgene

Jagtudvalget
Deltager i det jagtpolitiske arbejde med nye jagtområder, fredninger, jagtmæssige problemer og administration af jagtarealerne m.v.
erlinglnielsen@gmail.com
johnfriborg@gmail.com

 

Flugtskydningsudvalget
Skal i samarbejde med bestyrelsen i Østjysk Flugtskydnings Center ( i daglig tale Ø.F.C. ) stå for driften af flugtskydningsbanen på Kærgårdsvej. Udvalgets medlemmer står ligeledes for instruktion i flugtskydning. Udvalgsformanden er Steen Balsløv

sbalslov1@live.dk 

 

Kursusudvalget
Står for undervisning i foreningens mange jagtkurser, strand- og havjagtkurser.

 

Reguleringsudvalget

Samarbejder med de øvrige jagtforeninger i området om selektiv regulering på Horsens Kommunes arealer.

jdfomsgaard@gmail.com

 

Riffeludvalget
Står for foreningens riffelskydning, mærkeskydning og kvalifikationsskydning på skydebanen i Urlev Bakker.
nl@horsens-sl.dk

 

PR-udvalget
Står for foreningsmeddelelser og andet stof til bladet JÆGER samt vedligeholdelse af Web-siderne.

nikolajlarsen1973@gmail.com

 

Jægerråd Horsens Deltager i det lokale Jægernes Kommunale Fællesråd, der skaber kontakten mellem de lokale foreninger, samt sikrer samarbejdet mellem foreningerne og kommunen, Det grønne Råd og kredsen.
Jægerråds Formand: Søren Lyse
 

Ejendomsudvalget
Administrerer foreningens ejendomme, Haldrupgrunden og klubhuset.
Formand Erling Nielsen
erlinglnielsen@gmail.com