Bestyrelsen

Formand:
Erling Nielsen
tlf.: 61 72 06 40
erlinglnielsen@gmail.com

 

Næstformand:
John Friborg
tlf.: 75 68 37 50
johnfriborg@gmail.com

 

Kasserer:
Palle Hansen

 

Sekretær:
Søren Ahrenfeldt

 

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Thorup Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Knud Ernst Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Nikolaj Larsen
nl@horsens-sl.dk

Bestyrelsesmedlem
Søren Lyse

Bestyrelsesmedlem
Torben Schultz Jensen