Nye forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn

I dag er den nye forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn trådt i kraft.   I kan se nyheden på vores hjemmeside: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/ny-plan-saetter-ind-mod-invasive-rovdyr/   Og læse hele planen her: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/tiltag/forvaltningsplan-for-invasive-rovdyr/   Endvidere er der mulighed for at læse høringsnotatet til forvaltningsplanen: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f441deda-034c-4a98-b36a-858dbc9d0386/H%C3%B8ringsnotat%20til%20Forvaltningsplan%20for%20mink%20m%C3%A5rhund%20og%20vaskebj%C3%B8rn.pdf   Der nedsættes en faglig følgegruppe til forvaltningsplanen,…

Læs mere….

kvalifikationsskydninger
Søndag d. 24. maj

Hvis alt går vel, og vi får normale tilstande i DK Så Skydningen afholdes som kreds- og kvalifikationsskydning. Der skydes om medaljer og kvalifikation i både hold og individuel. Kontrol og godkendelse af duer og bane kl. 8.45. Skytter der ønsker at deltage, skal være til stede på dette tidspunkt.…

Læs mere….