ÅLEGRÆSSETS DAG
Jægerne er med til at plante ålegræs i Horsens Fjord i uge 24

Der er kommet gang i debatten om vore indre farvandes tilstand. Den er dårlig – meget dårlig. Horsens Fjord og farvandet heromkring er ingen undtagelse. 

De fleste har også fået øjnene op for de fortræffelige egenskaber, som ålegræsbede, muslingebanker og stenrev har for havmiljøet.

Vi kan ikke nøjes med at debattere og lave planer. Der skal handling til!

Horsensegnens Strand- og Landjægere har i nogle år deltaget i projekt Kysthjælper.dk der udplanter ålegræs og udlægger stenfelter og rev i Horsens Fjord. Ikke kun til gavn for strand- og havjægerne, men til gavn for alle. 

Du kan deltage i følgende arrangementer omkring uge 24: 

Lørdag den 8. juni 2024 er “Ålegræssets dag”, og det bliver markeret på Langelinje i Horsens. Her bliver udplantet ålegræs og forskellige lokale foreninger bliver præsenteret. 

Søndag den 9. juni 2024 og hele uge 24 bliver der opstillet en camp ved Bisholt på sydsiden af Horsens Fjord. I løbet af ugen skal der plantes ålegræs i lighed med tidligere år. Vi skulle gerne slå rekorden fra 2023.

Mødested: Stranden nord for Øster Bisholtvej 17, 8700 Horsens         

Tidspunkt: Der arbejdes fra kl. 0900 til kl. ca. 1500 (du bestemmer selv, hvor længe du vil være med). 

Der er toilet på camp`en. Der bliver sørget for mad og drikke. 

Tilmelding til Jan Karnøe: jankarnoe@gmail.com eller mobil 21704913

Alle kan deltage, og det er ikke svært at gøre noget for havmiljøet. Tag bare familien med! 

 

Følg med her på HSL-siden, hvor du også kan finde ålegræsfilmen fra 2023.

Se også www.kysthjælper.dk eller www.redhorsensfjord.dk 

 

Foto: Jan Henningsen, Erling Nielsen, John Friborg