Kysthjælper
Du kan også være med!

Horsensegnens Strand- og Landjægere er via Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund med i KYSTHJÆLPER arbejdet. I øjeblikket arbejdes der med udlægning af stenfelter, etablering af blåmuslingebanker og plantning af ålegræs på søm. I øjeblikket er der projekter i Limfjorden, Aarhus Bugt, Horsens Fjord og Lillebælt ved Assens. Meningen er, at…

Læs mere….