Årsmøde Jægerråd Horsens 2022
Bygholm Landbrugsskole 25 januar kl 1900

Velkommen på denne aften hvor Jægerrådet aflægger beretning om dets virke, og hvor du kan høre om mårhundearbejdet, mågebekæmpelse mm
Vi vil så gerne se dig, så derfor disker vi op med kaffe og kage 🙂

Årsmøde i Jægerråd Horsens
Alle er velkomne.
Dagsorden som flg:
Pkt.
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Orientering om bestyrelsens sammensætning
4. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse
5. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet .
6. Indkomne forslag . ( skal være sendt til bestyrelsen i jægerrådet senest 3 uger før årsmødet )
7. Eventuelt ( alt kan diskuteres , men intet kan besluttes)

Meget gerne tilmelding en uge før mht beværtning på SMS til 28 105 105
Vel mødt.

HUSK at meddele ændringsforslag hhv forslag til formandsposten jvt nedenstående.

§ 15 Ordinært årsmøde i de enkelte jægerråd

Ordinært årsmøde afholdes senest fire uger inden det ordinære kredsmøde.

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden til årsmødet sker gennem Jægerforbundets medlemsblad senest fire uger før mødet.

Stk. 3. Forslag kan fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet og af medlemmer, der har bopæl i kommunen eller er medlem af en forening i kommunen.
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af bestyrelsen i jægerrådet, skal skriftligt være formanden for jægerrådet i hænde senest tre uger før årsmødet.

Stk. 4. Jægerrådets bestyrelse kan vedtage særlige regler for opstilling af kandidater til formandsposten.

Stk. 5. Forslag og kandidater i henhold til § 15, stk. 3 og 4, skal offentliggøres på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under foreningsmeddelelser senest 7 dage før årsmødet.

 

Kontaktperson: Søren Lyse