DJ Jægerråds skydning 2016
Lørdag d. 18. juni 2016. Kl. 10.00 – ca. 14.00

DJ Jægerråds skydning for Horsens og Hedensted.
Lørdag d. 18. juni 2016. Kl. 10.00 – ca. 14.00

Skydningen afholdes i år på Østjysk Flugtskydnings Center
beliggende på Kærgårdsvej 14. 8700 Horsens
Tilmelding og spørgsmål til: Flemming Jacobsen
20.3.16 Tlf. 31 68 28 75 ‐ Mail: fj@axflow.dk

Alle DJ medlemmer i Horsens og Hedensted kredsen er velkommen.

Læs indbydelsen her