Efterårs generalforsamling
Tirsdag 19. september 2017 kl. 19.30

Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 19.30 afholder der det halv årlige generalforsamling.

Læs dagsorden her

OBS!!! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.