Forårs generalforsamling 2018
tirsdag d. 20. febuar 2018 kl. 19.30

der indkaldes herved til forårs generalforsamling i HSL

HUSK!! forslag der ønskes til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden kan ses her