Forårs generalforsamling 2019

Mandag d. 18. febuar 2019 kl. 19.30

Der indkaldes herved til forårs generalforsamling i HSL

HUSK!! forslag der ønskes til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage før.