Foredrag af Dansk Sø Rednings Selskab
3. april 2018 kl. 19.00

tirsdag d. 3 april, holder vi klubaften, hvor vi har besøg af det ny opstarte redningsstation i Julesminde.

mød op til denne spænde aften (og tag evt. en ven med) og hør om deres arbejde, og om deres nye båd.

Dansk sø rednings selskab er en almennyttig forening der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs, og som er drevet på frivillig basis.