Skydning til rågeregulering 2016
hver onsdag fra d. 6 januar til 10. febuar 2015

Reguleringsudvalget holder træningsskydning, der er kvalificerende til rågeregulering 2016 på salonbanerne i Glud ved skolen på følgerne dage:

Onsdag d. 6. januar 2016.
Onsdag d. 13 januar 2016.
Onsdag d. 20 januar 2016.
Onsdag d. 27 januar 2016.
Onsdag d. 3 februar 2016.
Onsdag d. 10 februar 2016.

start kl. 18.30 og slutter kl. 21.00.
Husk gyldigt jagttegn og våbentilladelse.

AMMUNITION!! Der må kun skydes med ammunition, der er købt på banen. Overholdes ovennævnte ikke bortvises man.

Regler for deltagelse i rågeregulering:
Medlemmer af en jagtforening i Horsens Kommune tilbydes rågeregulering på følgende vilkår:
1. Før sæsonen skal den enkelte deltager have deltaget i mindst 2 træningsskydninger med salonriffel.
2. Blandt de kvalificerede trækkes lod om hvilke datoer, man kan deltage.
3. Den enkelte deltager har pligt til at aftage det af ham nedlagte antal fugle til en stk. pris af kr.3,-

Afregning for fugle sker umiddelbart efter den enkelte regulering.