Kønsoptælling af edderfugle
Lørdag den 6. og søndag den 7. marts 2021 fra kl. 0600 til kl. 1200

Arbejdet med forvaltningsplanen for edderfugl er grundlaget for jagttid på den populære havdykand.
Jægerne skal bidrage til arbejdet – Citizens Science – så der kommer så meget viden om edderfuglen som
muligt. Vi jægere har jo selv krævet, at jagtlovgivningen er baseret på korrekte data, fugletællinger m.v.
Vi har vejet de skudte edderfuglekokke i januar 2021 for at bidrage til undersøgelse af fuglenes kondition.
Vi indleverer masser af vinger fra skudte fugle, og vingeindsamlingen 2020-21 er øget væsentligt.
I 2011 gennemførte Danmarks Jægerforbunds strandjægere en optælling af edderfugle for at undersøge
kønsfordelingen. Der er nu igen brug for viden om kønsfordelingen blandt edderfugle.

HORSENSEGNENS STRAND- OG LANDJÆGERE har været med hele vejen igennem. Nu beder vi igen om
hjælp til en kønsoptælling af edderfugle hanner/hunner i den første weekend i marts 2021.
Du kan deltage!
Du starter med at tilmelde dig ved at sende en mail til Jakob Cittrup Dahl på Ankerstjerned@gmail.com
eller ringe til ham på mobil 53578202 (Han var med på Strandjægerskydningen 2020). Jakob sender dig
noget materiale om kønsoptællingen.
Så vælger du enten lørdag den 6. marts eller søndag den 7. marts 2021 samt et spot/position langs kysten.
I tidsrummet fra kl. 0600 til kl. 1200 tæller du det antal edderfuglehanner og hunner, der trækker forbi din
position. Fuglene registrerer du så i den udleverede liste.
Når tællingen er omme, sender du listen til Jakob. Du har så bidraget med vigtige fakta om edderfuglene.

Du må tælle edderfugle hvor du vil. Brakør ved Haldrup, Borre Knob, Egehoved Bro, Hjarnø Hage,
Hundshage, As Hoved, Kalsenakke ved Gyllingnæs, eller du må sejle ud og ankre din båd op ved et godt
spot. Tællingen skal bare foregå fra samme position. Tag endelig en kammerat med og husk termokaffe,
kikkert og skrivegrej.

Jeg håber I vil bakke op om denne kønsoptælling.
HSL bestyrelse / John Friborg