Kysthjælper
Du kan også være med!

Horsensegnens Strand- og Landjægere er via Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund med i KYSTHJÆLPER arbejdet. I øjeblikket arbejdes der med udlægning af stenfelter, etablering af blåmuslingebanker og plantning af ålegræs på søm. I øjeblikket er der projekter i Limfjorden, Aarhus Bugt, Horsens Fjord og Lillebælt ved Assens. Meningen er, at interessen og arbejdet med at forbedre miljøkvaliteten i vore indre farvande skal brede sig til hele landet. 

Siden 2019 har forskellige interesseorganisationer omkring Horsens Fjord arbejdet med udlægning af stenfelter og ålegræsbede. Organisationerne og lokalforeningerne har fundet sammen i Kysthjælper projektet, og her arbejdes dels med at råbe politikerne op, søge de nødvendige tilladelser og lave praktisk arbejde ved fjorden. Det er blevet til en hel del, og alene i juni 2023 udplantede vi over 13.000 ålegræsskud. Projektet har forskere ved Syddansk Universitet og Aarhus Universitet til at monitere og følge udviklingen i fjorden. 

Der kommer mere og mere fokus på iltsvind, udledning af kvælstoffer, forurening fra havbrug m.v. og antallet af frivillige ved Kysthjælper projekterne stiger i takt med interessen for vore indre farvande. Efterhånden er problemet et dagligt emne i medierne. 

Du kan også blive Kysthjælper! Meld dig til på Kysthjælper.dk og deltag lokalt i arbejdet for en levende fjord med fisk, fugle og pattedyr.

HSL`s lille amatørfilm om arbejdet med ålegræsbede i 2023 forklarer det hele. Se den på “ålegræs-the movie”