Nye forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn

I dag er den nye forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn trådt i kraft.

I kan se nyheden på vores hjemmeside: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/ny-plan-saetter-ind-mod-invasive-rovdyr/

 

Og læse hele planen her: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/tiltag/forvaltningsplan-for-invasive-rovdyr/

 

Endvidere er der mulighed for at læse høringsnotatet til forvaltningsplanen: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f441deda-034c-4a98-b36a-858dbc9d0386/H%C3%B8ringsnotat%20til%20Forvaltningsplan%20for%20mink%20m%C3%A5rhund%20og%20vaskebj%C3%B8rn.pdf

 

Der nedsættes en faglig følgegruppe til forvaltningsplanen, der skal prioritere indsatsen på området. Planen lægger stor vægt på formidling og information, da arbejdet med regulering af disse arter skal løftes i samlet flok.

Som mange ved, så er det forvaltningsplanen, der har givet mulighed for at man nu kan anvende natsigte til regulering af mårhunde, efter at ministeren har sikret mulighed for dispensation frem til der kommer en regelændring i juli 2020.