Vildtsygdomme og Hygiejne
26 april HSL Klubhus kl. 18.00 - 22.00

Som medlem af HSL tilbydes du hermed kurset Vildtsygdomme og Hygiejne. Kurset starter kl. 18.00, og der vil være forplejning undervejs. Du skal inden fremmøde betale 360 kr. for kurset på foreningens mobilpay 441598 – husk at anføre navn på betaler ifm. betalingen. Herudover skal du HUSKE jagttegn på dagen, for at kunne få bevis for deltagelse med hjem. Tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmelding er gennemført når du har betalt samt sendt en mail om deltagelse til erlinglnielsen@gmail.com

DJ Skriver : “I januar 2006 blev EU forordning 853/2004, som omhandler fødevarehygiejne, taget i anvendelse. Selvom der er tale om fælles EU-regler, så kan den i praksis anvendes forskelligt i de enkelte EU lande. I Tyskland vil EU-forordning 853/2004 blive fortolket således, at alle jægere skal være såkaldt ”Kündigen Person”, hvilket på dansk kaldes uddannet i sundhed og hygiejne. I Danmark tolkes reglerne iflg. DTU Veterinær instituttet således, at kravet om uddannelse i sundhed og hygiejne kun omfatter jægere, der markedsfører vildt til vildthåndteringsvirksomheder, eller som videresælger større mængder vildt.”

Se i øvrigt her