Årsmøde JKF Horsens

JKF-Horsens årsmøde, Mandag 3. Februar 2014. Kl. 19.00, Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49 8700 Horsens.

Dagsorden ifølge vedtægter.Tilmelding en nødvendighed af hensyn til lige mængde kage og kaffe til alle. Vel mødt! Tilmelding til JKF-formand. Torben Schulz Jensen. zyperspot@gmail.com eller på 40542373.

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke
3. Valg af formand. Udgår i år!
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse!
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
7. Indkomne forslag. Herunder Visions arbejde/strategi for JKF-Horsens.
8. Eventuelt