Giv Horsens Fjord en hånd i uge 25
KYSTHJÆLPER projektet udplanter ålegræs - DU er inviteret!

Kysthjælper projektet udplanter ålegræs i Horsens Fjord fra fredag den 16. til søndag den 25. juni 2023. 

På fjerde år inviteres til ålegræsudplantning i Horsens Fjord. Alle kan give en hånd med – enten ved at montere ålegræsskud på søm, ved at høste ålegræsskud eller ved at udplante dem i fjorden på 1,5 – 2,5 meters vanddybde. Der arbejdes med montering fra kl. 0900 til kl. ca. 1400, mens udplantning af monterede skud bedst finder sted ved højvande. 

Ålegræsset har mange gode virkninger på fjordens pressede miljø: det dæmper erosionen, tilbyder skjul til rejer, fiskeyngel og småfisk, skaber fourageringsmuligheder for vandfugle og biddrager derved til at øge biodiversiteten. Det fremmer den biologiske omsætning og ophober store mængder kuldioxid. Ålegræssets voksedybde kan give et mål for fjordens miljøkvalitet, og her er virkelig plads til til forbedring. Horsens Fjord har fået bundkarakteren “dårlig”.

Ålegræsskud høstes på sunde ålegræsenge, og monteres på ubehandlede jernsøm med tynd ståltråd. Herefter udplanter dykkere dem på de felter, hvor der er givet tilladelse til beplantning. Alle – børn og voksne – kan deltage i monteringen af ålegræsskud, og det er ikke svært! Vi monterer gennemsnitligt 1000 skud dagligt. 

Vi tilbyder hjælpere frokost i form af sandwich samt vand, kaffe, te og lidt sødt. Du skal tilmelde dig/jer, så vi ved hvor meget vi skal købe ind.  Du får i tilgift en god samvittighed over at gøre en indsats for miljøet i Horsens Fjord. Vi sætter telte op til skygge, læ og ly. Der vil være borde/bænke og toilet ved basen nord for Øster Bisholtvej 17, 7130 Juelsminde. Kør gerne nogle stykker sammen, da der er begrænsede parkeringsmuligheder. 

Har du lyst til at deltage, så send en tilmelding til Jan Karnøe på mail: jankarnoe@gmail.com eller ring på mobil 21704913. Du skal skrive, om du tilmelder dig som montør eller dykker, samt tidspunkt og antal personer. 

Medlemmer af Horsensegnene Strand- og Landjægere/Danmarks Jægerforbund kan rette henvendelse til John Friborg på mobil 21740505 for yderligere oplysninger, waders m.v. 

Vel mødt til et par timer, en formiddag, en dag eller en hel uge ved fjorden!

Du kan se et lille filmklip “Bliv kysthjælper i Horsens” på YouTube…

John Friborg