Klubaften den 22. november kl. 1900 – Nordøstpassagen 14, 8700 Horsens
Fokus på strand- og havjagt i området omkring Horsens Fjord

Er du interesseret i at komme i gang med strand- og havjagt? Horsensegnens Strand- og Landjægere afholder klubaften, hvor jagten til havs er i fokus. Vi tager udgangspunkt i jagtformerne trækjagt, kravlejagt og motorbådsjagt. De forskellige teknikker bliver gennemgået, og vi svarer på “hvordan gør jeg” spørgsmål. Vi har en…

Læs mere….

Jægerrådsskydning 2022
Horsens og Hedensted kommuner

Søndag den 12. juni blev der afholdt Jægerrådsskydning på banerne i Remmerslund, hvor Hedensted St. Dalby Jagtforening holder til. Horsensegnens Strand- og Landjægere stillede med hele 5 hold, og der var tilmeldt 10 hold plus individuelle skytter i alt. Vejret var rimeligt, og duerne fløj udmærket. Der blev skudt til…

Læs mere….

Edderfugle shelters på Svanegrunden

Horsensegnens Strand- og Landjægere afholdt klubaften den 8. marts, hvor der var fuld tryk på produktionen af shelters til ynglende edderfugle. Bestanden er presset, og de store måger og havørnene tager en stor del af æg og ællinger – vi må gøre noget! Ideen er jo kommet fra Canada og…

Læs mere….