Succes med udplantning af ålegræs!
Jægerne var med.

Horsensegnens Strand- og Landjægere indkaldte medlemmerne til udplantning af ålegræs i uge 25. Der var givet tilladelse til udplantning af den populære plante flere steder, og ved Bisholt på fjordens sydside skulle det ske i uge 25. Kysthjælpernes lejr blev slået op, og de frivillige “bindere” lavede den ene spandfuld skud efter den anden. Dykkerne plantede ud i fjorden på 1 til 2,5 meter vand. 

Hele projektet er sket i samarbejde med mange forskellige instanser og foreninger. Lystfiskere, dykkere, jægere og andre miljøbevidste borgere er sammen om arbejdet. Horsens Kommune, Partnerskabet til Restaurering af Horsens Fjord, Kysthjælper, Sportsfiskerforbundet og HSL. 

Hvorfor: Joh, mange af de danske fjorde og indre farvande har det rigtig skidt. Igennem generationer er stenrevene blevet opfisket til bl.a. havnebyggeri, der bliver udledt store mængder af næringsstoffer til havet, og i en årrække er der blevet fisket med bundslæbende redskaber. Havbunden er forvandlet til en gold ørken, hvor der mangler skjulesteder for byttedyr som krebsdyr, snegle og småfisk. Uden disse byttedyr forsvinder de større fisk og fugle fra området. Vi skal have stoppet forureningen af vore indre farvande, genetableret nogle af stenrevene og plantet ålegræs, hvor det tidligere var! 

Projektet ved Bisholt i Horsens Fjord slog alle rekorder i år. Godt 13.000 skud blev udplantet på 10 dage. Der var også nærmest deltagerrekord i år. En af de første dage deltog op mod 17 personer – børn, unge og gamle – enten som “bindere” eller som dykkere. Lejren fik også besøg af politikere, MF Camilla Fabricius fra Aarhus og borgmester Peter Sørensen. 

På landsplan har Kysthjælper.dk udsendt en pressemeddelelse, hvor de beskriver de 4 projektområder: I Aalborg/Limfjorden laves forsøg med “stenbanker” hvor landmænd, entreprenører og andre kan aflevere sten, der herefter udlægges i stenfelter. Et projekt inde midt i Aarhus ved Aarhus Ø har fået plantet 3500 skud i kanalen og haft ca. 100 frivillige. I Assens ved Torø Vig har Kysthjælperne fået stor hjælp af en meget aktiv dykkerklub og Glamsbjergs Efterskoles dykkerlinje, og her blev plantet 5200 skud ud i Lillebælt. Kysthjælpers projektleder, Erik Haar Nielsen, er positiv overrasket over den store energi, der bliver lagt i arbejdet. Det varmer hans hjerte – siger han. 

Se vores lokale film:

Få mere information om projekterne – og tilmeld dig på Kysthjælper.dk

John Friborg/HSL Kysthjælper