Jubilarer i HSL
Foreningen hædrer mangeårige medlemmer

For flere år siden besluttede bestyrelsen, at foreningen ville hædre de medlemmer, der havde støttet os ved et mangeårigt medlemskab. Vi fandt ud af, at det med jubilæer ikke er en nem størrelse at arbejde med. Foreningens gulnede protokoller og forhandlingsbøger gik godt nok tilbage til 1946, men her var selvfølgelig ingen medlemslister. Jægerforbundet kunne ikke gå længere tilbage end 1992, så det var svært!

Det drejede sig om at finde jubilarerne, der havde været medlem af Horsens Strandjagtforening eller Landsjagtforeningen af 1923 (Horsens Jægerklub). Ved hjælp af opfordringer, gamle foreningsblade og medlemmernes hukommelser fandt vi frem til en lille flok (i spøg benævnt som “gammelnokkerne”) der havde haft et langt og uafbrudt medlemskab. Disse medlemmer blev inviteret til jubilæumsfrokost i klubhuset den 10. juni 2023 sammen med deres “bedre halvdele”.

Heldigvis svarede hovedparten positivt på invitationen, og det blev en hyggelig dag i klubhuset. Svag vind og solskinsvejr, humøret var højt, og snakken gik lystigt. På dagen holdt Danmarks Jægerforbund det årlige repræsentantskab, og herfra kom en videohilsen fra DJ-formand Claus Lind Christensen og HB-medlem Torben Schultz Jensen. Herefter holdt formand Erling en lille tale til hver enkelt jubilar, der fik overrakt forbundets diplom for henholdsvis 40, 50 og 60 års medlemskab. Den betænksomme bestyrelse havde også købt blomster til hustruerne. Efter den gode mad var fortæret, blev der taget fotos af jubilarerne. 

Frode Ross 40 år, Palle Hansen 40 år, Boris Kærside 40 år og Robert Vestergaard 40 år (Robert var fraværende p.g.a. andet arrangement). 

Carl Johan Rasmussen 50 år, Torsten Olesen 50 år og John Friborg 50 år.

Leif Sabroe Petersen 60 år.

Som nævnt vil HSL gerne hædre vore mangeårige medlemmer, men de er svære at finde. Hvis du er tæt på et jubilæum eller kender en, der har været med i mange år, vil bestyrelsen gerne vide det. 

John Friborg