Nyjægerjagten
En flot og spændende dag, vi sent vil glemme

Jagtforeningerne i Horsens og Horsens Kommune inviterede nyjægere til en fællesjagt i Stensballe Skov. De unge mennesker med friskt jagttegn skulle lære om fællesjagt og de skrevne og uskrevne regler, og de blev behørigt vejledt af erfarne jægere. 

Holdet mødtes tidligt i Horsensegnens Strand- og Landjægeres klubhus på Horsens Havn, og der var dækket op med kaffe og rundstykker. Ved præsentation af deltagerne konstaterede vi desværre, at 4 nyjægere ikke var mødt op eller havde meldt afbud. Det var ærgerligt! Vejret var pragtfuldt til jagt, jævn vind og høj sol. Efter morgenkaffen blev parolen læst op og forklaret. Sikkerhed fremfor alt. Alle foreviste jagttegn og vi kørte til Stensballe. Her sluttede 5 hundeførere sig til jagtselskabet, som drivere og apportører. Så gik vi ud til såterne. Før hver såt blev sikkerheden indskærpet og posterne blev fordelt. Deltagerne skiftedes til at stå på post og drive igennem såten sammen med hundeførerne. Der gik et par såter inden det første skud gjaldede i skoven. Så kom vi til et par såter i et terræn, hvor fasanerne åbenbart ville være. Her kom der gang i skydningen, og der blev leveret gode træffere og blanke forbiere til de hurtige fugle. Efter disse såter fik apportørerne travlt, men heldigvis var det erfarne hunde og førere, så fuglene blev hurtigt samlet op. Jagtens sidste såt var på et stort engstykke ud mod sivkanten til fjorden. Her blev fasanerne rejst af hundene, og fuglene kom højt og meget hurtigt hen over det åbne engstykke, hvor skytterne var placeret. Her lærte vi alle noget om “foranhold”. Hen mod slutningen af jagten kunne vi konstatere, at stort set alle deltagerne havde haft “ild i bøssen” som man siger! Under jagten blev der set fasaner, råvildt, ræv, snepper, skovduer og et par havørne. Der var mange rosende ord fra deltagerne, der fik vildtet med hjem til gryderne.

De nye jægere klarede fællesjagten med bravour, og der er stor ros til dem for deres optræden under jagten. Sikkerheden var i top, skudafstandene blev overholdt selvom det somme tider gik stærkt, og vildtet blev behandlet på en god og respektabel måde. 

Der skal lyde en stor tak til jagtforeningerne, Horsens Kommune og Jagtkonsortiet på Stensballegård for en dejlig jagtdag i flot vejr.

John Friborg