Årsmøde jægerråd horsens

Sted: Bygholm Landbrugsskole

Start dato/tid: 28-01-2019 19:00:00

Tilmeld inden: 21-01-2019 00:00:00

Kontaktperson: Jørn Lomborg


Velkommen på denne aften hvor Jægerrådet aflægger beretning om dets virke, og hvor du kan høre om mårhundearbejdet. 

VI vil så gerne se dig, så derfor disker vi op med kaffe, kage og måske en gratis jagt….til den heldige vinder. 
Det bliver som sædvanlig en hyggelig aften hvor alt kan debatteres, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til vores lokale HB medlem. 
Vi ses 

Dagsorden:
1.Valg af dirigent 
2.Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke 
3.Valg af formand 
4.Orientering om bestyrelsens sammensætning 
5.Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår) 
6.Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure. 
7.Indkomne forslag 
8.Status på mårhundearbejdet 
9.Eventuelt