Besøg på Julianelyst – sådan gik det
Grillpølser og rundvisning

Du inviteres hermed en til en spændende tur på Julianelyst.


21 forventningsfulde jægere mødte op på Julianelyst hvor vi startede med en grillpølse, og en velkomst ved skytte Anton Jonassen.

Anton havde planlagt en 3 km rundtur i terrænet hvor vi fik en grundig gennemgang omkring tankerne bag jagtvæsenet på Julianelyst. Vi fik snakket om levende hegn, barjordsstriber, dværghøns, fasankyllinger, terrænpleje med kreaturer osv osv – i strålende solskin. De planlagte stop på den lille vandretur gav mulighed for at stille spørgsmål, og vi en god snak om alt fra bekæmpelse af predatorer til jagtpolitik. 

Julianelyst´s måde at drive jagt og udsætning fremstår skånsom, og det er et lille kig ind i fremtiden, hvor man med lidt tanker omkring naturvenlige markplaner og naturpleje med kreaturer kan frembringe et attraktivt revir, samtidig med at man kan drive landbrug.

Opdrættet af fasaner med ca 200 dværghøns sikrer Anton en masse arbejde, men er også en mere dyrevenlig metode, der sikrer en højere overlevelses procent, i tillæg til bedre fasaner i sidste ende.

Vel hjemme på Julianelyst efter gåturen fik vi en rundvisning i de imponerende stalde, værksteder og maskinhaller og sluttelig en tur på brovægten der viser at 15 strandjægere vejer 1440 kg!!!!!!! (de øvrige 6 holdt øl pause) – herfra skal lyde en opfordring til flere gåture 🙂