DU får denne opfordring, fordi HSL ønsker din hjælp til Strandjægerskydningen 2023!
Klubaften med "start-op" møde - TORSDAG DEN 25. MAJ KL. 1800 - 2000

HSL bestyrelse har besluttet, at den 23. Strandjægerskydning skal gennemføres, men sådan et arrangement kommer jo ikke af sig selv!

Skydningen er planlagt til lørdag den 26. august 2023 fra kl. 0800

Din lokalforening – HSL – har arrangeret Strandjægerskydning mange gange før, men de seneste år har der været trukket temmelig hårdt på enkeltpersoner i foreningen. Vi vil nu fordele arbejdet på flere skuldre, så ALLE kan få tid til at skyde og hygge sig ved arrangementet.

For at alle kan være godt forberedte, indkaldes til et kort “start-op” møde, hvor detaljerne for skydningen skal aftales. 

  • Program skal laves
  • Banerne skal planlægges
  • Reklame på hjemmeside, SoMe og opslag rundt omkring
  • Sponsorer, præmier og gaver
  • Bemanding på de 3 standpladser
  • Forplejning af hjælpere
  • Forplejning til deltagere og tilskuere
  • Den traditionsrige spisning i klubhuset lørdag aften
  • Eventuelt….

HSL er vært ved smørrebrød, øl, vand eller kaffe ved “start-op” mødet!!!

Jo flere vi er om arrangementet, jo mindre arbejde er der til den enkelte. Som du kan se på billederne, har vi det også temmelig hyggeligt. 

Kender du personer, der kunne have lyst til at give en hjælpende hånd med Strandjægerskydningen, er du velkommen til at tilmelde dem til “start-op” mødet den 25. maj 2023 kl. 1800 

TILMELDING ad hensyn til smørrebrød m.v. til: Søren Ahrenfeldt på mobil 23901981 

På bestyrelsens vegne 

Søren Ahrenfeldt