Edderfugle shelters på Svanegrunden

Horsensegnens Strand- og Landjægere afholdt klubaften den 8. marts, hvor der var fuld tryk på produktionen af shelters til ynglende edderfugle. Bestanden er presset, og de store måger og havørnene tager en stor del af æg og ællinger – vi må gøre noget!

Ideen er jo kommet fra Canada og Island, hvor man har forsøgt sig med shelters til de rugende edderfugle, så de ikke bliver udsat for angreb fra prædatorer som sølvmåger, svartbag og havørn. Islændingene har nærmest edderfugle som husdyr i små huse, og så høster man dun. Danmarks Jægerforbunds Strand- og havjagtudvalg tog ideen op, og der blev lavet et forsøg på Hjarnø. Som I kunne læse i JÆGER forløb forsøget godt, og det er nu udbredt til mange lokaliteter i Danmark. Stadig kun som et pilotprojekt, men med Aarhus Universitet som medspiller. Universitetet behandler de mange data der kommer ind fra de steder, hvor der er opstillet vildtkameraer ved shelterne. 

HSL fik færdigbygget 20 shelters. Så skulle vi have dem placeret på Svanegrunden inden ynglesæsonen begyndte. Der meldte sig en gruppe interesserede medlemmer, og nogle havde både der kunne bruges. En sejltur til Svanegrunden er på mellem 8 og 20 sømil, alt efter hvor man sejler fra, så vi skulle have rimeligt vejr til projektet. Første tur blev aflyst på grund af dårligt vejr, men så i uge 12 skinnede solen og vi  lavede en hurtig aftale og tog af sted. 3 både med i alt 6 medlemmer blev det til. Vi nåede grundene og satte en lille lejr op på Sydsand. Så blev der hamret og banket, klippet i sløringsnet og sat shelters fast. Det tog lidt tid at sætte de 20 shelters på deres plads. Efter arbejdet samledes vi ved vores lejr, og så blev der stegt pølser på den medbragte grill. Vi fik lidt at spise og drikke. Dagen gik hurtigt, og vi pakkede sammen og sejlede hjem. 

 

På billederne kan I se foreningens tur til Svanegrunden og opsætningen af de 20 shelters. 

John Friborg