En god aften i starnd og hav jagtens tegn…….

Horsensegnens Strand- og Landjægeres klubhus på Jens Hjernøes Vej var rammen om en klubaften med emnet “Strand- og havjagt i og omkring Horsens Fjord” torsdag den 28. juni 2018.

Trods en temperatur på omkring 26 grader i skyggen og høj sol, mødte 22 deltagere op til klubaftenen. 
Udenfor klubhuset var en Andkær 20 havjagtbåd og foreningens Svendborgpram stillet frem. I klubhuset var alverdens udstyr til formålet, lige fra kravleskærm til sikkerhedsudstyr.

 

Først blev motorbådsjagten gennemgået. Motorbåden, mulighederne for jagt i områderne omkring Horsens Fjords udmunding og selvfølgelig teknikken i at komme på skudhold af fuglene. Men også almindelig sømandsskab, grundig forberedelse og sikkerhed blev debatteret.  

Kravlejagten, som bliver kaldt “strandjægerens pürschjagt” blev forklaret. Prammen og det særlige udstyr, der anvendes under denne jagtform. På søkort over området omkring Horsens Fjord, blev gode områder udpeget. Vildtet, som især er svømmeænder og gæs, samt kravleteknikken blev forklaret. 

Den meget anvendte jagtform, trækjagten, blev illustreret af foreningens Svendborgpram. Her reklamerede vi lidt for udlån af pram og udstyr. Jagtformen er til at gå til, men også her blev de særlige teknikker drøftet. Udstyr som lokkeænder, systemer til ankring af båd og lokkere og camouflage blev vist frem. 

I pauserne blev udstyret undersøgt, og foreningen var vært ved tiltrængte øl, kaffe og sodavand. Senere blev grillen tændt og der blev serveret grillpølser. De erfarne strandjægere røbede lidt om ammunitions-religion, jagtetik og “de gode steder”. 

Der blev hele tiden holdt fokus på sikkerhed, set i lyset af flere drukneulykker blandt strandjægere. Redningsveste, flydedragter, påklædning og udstyr blev vist frem og krydret med gode råd om det at færdes til søs under jagt. 

Til slut blev der orienteret om jagtarealerne Søby Rev og Svanegrunden. 

At dømme efter den ivrige snak efter selve foredraget, var klubaftenen en succes.  

 

John Friborg