Forstærkning af pramjagten i HSL

HSL har taget et kvantespring i.f.t uddannelse og fastholdelse af nye og ældre pramjægere

 

Vi har udbygget beholdningen af kravle – og trækpramme og du kan i dette link læse lidt om hvad der nu er muligt.

Dette er kun lykkedes ved at flere gode medlemmer (menige og bestyrelse) har hjulpet og trukket i samme retning. Vi er ikke i mål, da vi bl.a. mangler lokkere, (gode givere er velkomne), men vi er i den grad på sporet. 

Hvis du eller en jagtkammerat har lyst til at prøve kræfter med hvinænderne, edderfuglene, gæssene eller hvad der måtte være – skal du ikke holde dig tilbage men kontakte en af de mange hjælpere beskrevet i Foreningens Pramme

Erling