HJÆLP TIL HORSENS FJORD
I uge 25 - fra fredag den 17. til søndag den 26. juni - er der fokus på Horsens Fjord

Vores dejlige fjord er presset og har det dårligt. Forurening, udledning fra åer og vandløb og intensiv fiskeri med bundslæbende redskaber slider hårdt på den, og Horsens Fjord trænger til hjælp! Du kan hjælpe ved at deltage en dag eller to ved stranden. 

Danmarks Sportsfisker Forbund og Danmarks Jægerforbund m.fl. er med i Kysthjælper.dk projektet, der planter ålegræs og udlægger stenrev i trængte danske fjorde. I uge 25 fra fredag den 17. juni 2022 er der fokus på Horsens Fjord.

En hel række lokale foreninger, Horsens Kommune, Naturstyrelsen, Syddansk Universitet, Velux-fonden og selvfølgelig Horsensegnens Strand- og Landjægere er med. Vi opfordrer medlemmerne til at melde sig til projektet, og tag bare familien med til en dag eller to i frisk luft. 
Hvorfor skal jægerne blande sig i det? Joh, alle der går på jagt efter ænder og gæs ved, at hvis vandfuglene ikke kan finde føde, flytter de til en anden lokalitet. Udlægning af stenrev og plantning af ålegræs giver fiskeyngel, krebsdyr og andre smådyr et sikkert levested, og så er der skabt fødegrundlag for større fisk og for vore vandfugle.

Fakta: Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord er en lokal forening, der har været i gang med stenrev og ålegræs i et stykke tid. Nu smelter den sammen med Kysthjælper projektet i Horsens Fjord, og med Danmarks Sportsfisker Forbund som tovholder.

Kontaktperson i HSL er John Friborg, mobil 21740505. Projektleder er Jan Karnøe, mobil 21704913.

Hvad gør du?

Find de dage i uge 25, (fra fredag den 17. juni til søndag den 26. juni) hvor du vil deltage i at plante ålegræs.

Tilmeld dig til Jan Karnøe, mobil 21704913 eller mail jankarnoe@gmail.com 

Arbejdsdagene foregår fra kl. 0900 til 1500. Mødestedet er stranden nord for Øster Bisholtvej 17 på den sydlige side af Horsens Fjord.

Der er forplejning til dig, så du hverken sulter eller tørster. HSL er behjælpelig med diverse grej. Yderligere spørgsmål til John Friborg.

Se mere på hjemmesiderne kysthjælper.dk og www.redhorsensfjord.dk

John Friborg