HSL`s klubhus Nordøstpassagen 14, 8700 Horsens
Kom forbi og se hvor fint huset er blevet!

Det er efterhånden en del år siden, Horsensegnens Strand- og Landjægere erhvervede det gamle rødmalede hus på Horsens Havn. Helt nøjagtigt er det 10 år siden – igen et jubilæum i HSL. Kontrakten blev underskrevet den 1. maj 2013. 

Huset har en alenlang historie, og jeg ved ikke hvornår det blev bygget. Huset har været røgeri og fiskehandel, og så blev det klubhus for Horsens Motorbådsklub. Rygterne siger, at der har været drevet smugkro og lokalerne har formentlig lagt øre til tusindvis af løgnehistorier. Så overtog Marinehjemmeværnet huset, og det blev moderniseret med nyt køkken og toiletter. Der blev installeret en container til lagerrum. Da Marinehjemmeværnet flyttede over på Sydhavnen, blev huset klubhus og omdrejningspunkt for Horsensegnens Strand- og Landjægere. Nu står det tilbage som et af de sidste bygninger fra det gamle havnemiljø ved Horsens Nordhavn. 

HSL Bestyrelsen har flere gange været i forhandlinger med Horsens Kommune om et nyt klubhus til foreningen, men på trods af de mange projekter på havnen, er der ikke rigtig sket noget. Vi besluttede at gøre noget ved husets udseende, der efterhånden var blevet lidt falmet og bidt af tidens tand. 

Der blev indkaldt til oprydningsdag den 4. juni, og her troppede en hel del medlemmer op. Der blev gravet, fældet, ryddet op, malet og kørt på lossepladsen. Endvidere fik vi repareret sternbrædderne, ordnet utætheder og sat nye brædder på, hvor det trængte. Gamle vogne, affaldscontainere og andet skrammel blev fjernet fra grunden, og der blev gjort plads til foreningens trailere. Indvendigt blev ryddet op, sorteret, smidt ud og i ledige stunder reparerede vi foreningens lokkegrej og ankre.

Oprydningsdagen gav blod på tanden, og en flok medlemmer fra “Onsdagsklubben” tog et par ekstra arbejdsdage og fik malet klubhuset færdigt i dannebrogsfarver. Nu er der kørt et par læs stabilgrus på, så hullerne er jævnet ud og vore trailere kan stå på et næsten plant underlag. 

Nu kan vi være vores gamle klubhus bekendt igen, og fra bestyrelsen skal der lyde et “TUSIND TAK FOR INDSATSEN” 

John Friborg