Bollervej

Jagten på Bollervej v Erling foregår i juletræsbeplantning, på marker i enge og hegn.

Her er ca 50 Hektar areal i blandet terræn med gode muligheder for ænder, duer, gæs, råvildt mm.Det er typisk hagljagt og hunde er meget velkomne.

Det er uhøjtideligt, og med indlagte pauser ?.

Du kan stå for, drive eller bare deltage som tilskuer.

Terrænet er fladt, men husk støvlerne til turene i engene