Klubaften den 22. november kl. 1900 – Nordøstpassagen 14, 8700 Horsens
Fokus på strand- og havjagt i området omkring Horsens Fjord

Er du interesseret i at komme i gang med strand- og havjagt?

Horsensegnens Strand- og Landjægere afholder klubaften, hvor jagten til havs er i fokus.

Vi tager udgangspunkt i jagtformerne trækjagt, kravlejagt og motorbådsjagt. De forskellige teknikker bliver gennemgået, og vi svarer på “hvordan gør jeg” spørgsmål. Vi har en masse grej med. 

Sikkerhed til søs er en selvfølge – redningsudstyr!

Vi gennemgår de hyppigst anvendte bådtyper og viser foreningens udlånspramme frem.

Hvilke typer våben, ammunition, grej m.v.

Midt i talestrømmen fra Erling og John, er foreningen vært ved lidt kaffe og brød. 

De lokale forhold vil blive nævnt, hvad er op og ned på et søkort, og hvordan finder jeg reservatgrænser, motorbådsjagtfrie zoner, jagtfrie byzoner og sommerhusområder. Måske vil sløret blive løftet til nogle lokale “hotspots”.

 

Mød op til en hyggelig klubaften, og måske når vi hele programmet igennem. Tilmelding ikke nødvendig. 

Horsensegnens Strand- og Landjægere´s bestyrelse