Kredsårsmøde 2022
3 marts 2022 kl 19.00

Kredsårsmøde, Kreds 3

Øvrige

 •  Indsender navn: Reidar Lænø
 •  Sted: Vejlby-Risskov Centret, Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov
 •  Start dato/tid: 03-03-2022 19:00:00
 •  Slut dato/tid: 03-03-2022 22:30:00
 •  Tilmeld inden: 25-02-2022 00:00:00
 •  Pris: Gratis – Øl og vand til rimelige priser
 •  Kontaktperson: Reidar Lænø
 •  Level: Kreds
 •  Forening: 0009001 – DJ Administration
 •  Jægerråd: DJ Administration
 •  Kreds: Kreds 3

Kredsårsmøde 3/3 2022 i Kreds 3

Dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
8. Valg af aktivitetskoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Under dagsordenens punkt 5. skal det oplyses, at der i 2022 er valg af Hovedbestyrelsesmedlem og suppleant. Indstilling af kandidater til HB medlem og suppleant foretages på Jægerrådsårsmøder jf. § 15, stk. 6.

DJ’s vedtægter. (https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-vi-er-og-hvad-vi-star-for/organisation/vedtaegter/)

Tilmelding NØDVENDIG og skal foregå via lokalt Jægerrådsformand. Hver jagtforening kan stille med et medlem pr. påbegyndt 50 medlem. Kontakt din lokale formand for tilmelding, formand skal efterfølgende koordinere tilmelding via jægerråd. Tilmeldinger sendes på mail adresse – tilmeldkreds3@gmail.com med oplysning om medlemsnr. , navn og jagtforening.

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, som ikke er vedtaget af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget i Jægerråds eller lokal foreninger, og meddeles skriftligt mindst 3 uger før møde til Kredsformanden, dvs. d.10/2 2022.

Bemærk, at indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet i 2022, foretages på jægerråds årsmøder og indstilling fra jægerrådsformænd skal ske inden 25/2 2022 til kredsformanden.

Venlig hilsen

Reidar Lænø
Kreds 3