Shelters til rugende edderfugle – vi mødes den 14 marts kl 1830 til byggedag og planlægning
Kom ned i klubhuset og vær med til at give edderfuglene en hjælpende hånd

Du har måske både hørt og læst om det før. Horsensegnens Strand- og Landjægere deltager i projektet med at opstille og vedligeholde shelters til vore trængte edderfugle. I sidste ynglesæson satte foreningen 20 shelters op på Svanegrunden, og vore vildtkameraer optog over 23.000 fotos til forskning. Aarhus Universitet er i øjeblikket ved at færdiggøre en publikation om shelters til rugende edderfugle, baseret på informationer og fotos fra shelters-projekterne her i området. 

Et shelter er et primitivt skjul hvor edderfuglehunnerne kan skjule reden for sølvmåger, krager, havørne og andre prædatorer. HSL har bygget shelterne af RioNet, hvor der er syet lidt camouflagenet ind. Det har vist sig at være en god og holdbar konstruktion. Når edderfuglen ruger i shelters, er den i fred for fjender, og når den for en kort stund forlader reden, er reden med æg ikke så synlig for æggerøvere. 

Horsensegnens Strand- og Landjægere skal begynde arbejdet i marts måned, for at være klar til ynglesæsonen. Vi skal selvfølgelig ikke forstyrre andre ynglende fugle med arbejdet. Måske skal der laves lidt flere shelters, men ellers skal vore shelters fra sidste år tilses og forsynes med lidt camouflagenet. 2 – 4 kameraer skal gøres klar og justeres. Der skal laves pæleophæng til kameraer og solfangere. 

Du har mulighed for at melde dig til projektet. HSL mangler alle former for arbejdskraft, folk der kan sejle, folk der vil deltage i klubaften med færdiggørelse af shelters og kameraer. Ja, og især folk med forstand på justering af vildtkameraer, SD-kort og lignende kan vi bruge. Vi forestiller os et par aftener i klubhuset og en sejltur eller to til Svanegrunden i marts/april måned 2023. 

Du kan melde dig ved at kontakte HSL bestyrelsen direkte, eller tilmelde dig ved generalforsamlingen den 28/2 i klubhuset.

John Friborg