Årsmøde Jægerråd Horsens, 31 januar 2023
HSL Klubhus kl 1900

Velkommen på denne aften hvor Jægerrådet aflægger beretning om dets virke, og hvor du kan høre om mårhundearbejdet, mågebekæmpelse mm
Vi vil så gerne se dig, så derfor disker vi op med spændende indlæg, kaffe og kage og hygge

Årsmøde Jægerråd Horsens , Tirsdag den 31 Januar 2023 , Kl 19,00 til ca 22,30 .
Mødet bliver denne gang afholdt i HSL´s klubhus , Nordøstpassagen 14 – 8700 Horsens.
Gerne tilmelding Mht. Evt. forplejning , på Mail : soerenlyse@gmail.com senest onsdag den 25/1 2023
Yderligere informationer på DJ hjemmeside , hvor dagsorden løbende vil blive opdateret .

Dagsorden .
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Valg af formand ( først i 2024 )
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse ( kun i valgår , udgår )
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet . Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsårsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt ( alt kan diskuteres i en god tone )

Mvh. Jægerråd Horsens.